Vôbec nemáte pocit, že sa do niečoho nútite, do školy chodíte radí, lebo robíte rýchle pokroky. Ďakujem v mene mojom a synov. Nech sa darí!