Skutočnosť ďaleko prevýšila moje očakávanie a bola to tá najsprávnejšia voľba. V priebehu dvoch rokov som skúšku úspešne zvládla a nastúpila som na štúdium anglického jazyka a literatúry na Žilinskú univerzitu.Teraz som učiteľkou anglického jazyka na základnej škole a veľmi pekne sa chcem poďakovať hlavne mojej skvelej lektorke Andrejke za trpezlivosť, kopec zábavy, a za to, že vďaka nej milujem anglický jazyk. Na hodiny angličtiny do Globe sa nechodí s obavami, práve naopak. Fantastickí lektori a individuálny prístup pomáhajú študentom odbúravať komunikačné zábrany a zbaviť sa strachu z rozprávania. Jazyk je predovšetkým o komunikácii a pokiaľ sa chcete skutočne naučiť rozprávať, táto škola je skvelou voľbou. Kombináciou komunikatívnych metód a zábavy sú študenti správne motivovaní a s radosťou sa zapájajú do konverzácie. Moji žiaci aj rodičia často prosia o radu s vhodným výberom jazykovej školy a ja nemôžem inak ako odporučiť Globe.