Priamo nás hádzali do situácií, v ktorých sme sa učili hovoriť a nebáť sa. Nie je ľahké sa „rozrozprávať“, ale Globe to priamo učí, a to prekvapivo rýchlo. Pre mňa jednoznačne príklad toho, ako má výuka vyzerať.Nie je ľahké žiaka vyburcovať z hanblivosti a zo spánku, na ktorý je zvyknutý zo školy. Táto jazykovka to však dokáže. Dôvodom nie je len efektívna výuka a fakt, že sme vždy pracovali s najaktuálnejšími textami a učebnicami, ale aj výborný level angličtiny u vyučujúcich. Pochytiť správnu výslovnosť a cit, to vo veľkej miere závisí na talente učiteľa samotného a jeho snahe predať to ďalej. Cvičenie citu pre slovotvorbu a podobné aktivity boli veci, s ktorými som sa inde nestretla. Ďalšou skvelou vecou bola flexibilita vysvetliť v skratke a na mieste gramatický jav, ktorý nám nebol jasný napr. zo školy. Žiadna vleklá, preschematizovaná hodina, či frustrujúca stagnácia. Jazyk sa buď človek naučí rýchlo a efektívne, alebo s tým praští, preto je prístup v Globe vyslovene výživný. V pamäti mi okrem iného utkvela rodinná atmosféra a p.prof. Hanuliaková s úprimným zápalom pre svojich študentov a ich napredovanie. To je ďalší faktor, ktorý žiaka posúva vpred a motivuje. Pomer investície a výsledku maximálny: zvládla som FCE certifikát 2 roky pred maturitou a teraz, po 3 rokoch, ovládam ďalšie 3 jazyky. Nebojím sa tvrdiť, že to je aj vďaka Globe, kde ma naučili učiť sa a pomohli mi rozvinúť sa.