Ak sa chce osobnostne posúvať potrebuje používať nielen ruky a nohy ale aj hovorene slovo, ktorému v súčasnosti rozumie už takmer cely svet. Preto čas strávený v tejto škole bol nielen obohacujúci o vtipne zážitky ale aj o vedomosti, ktoré využívam dodnes.