• MOBIS s.r.o, Teplička nad Váhom
 • Ti - Hanil Slovensko
 • Vitalo Slovakia s.r.o (Horný Hričov)
 • TUV (Technická Inšpekcia Banská Bystrica)
 • GENP (Florencia, Taliansko)
 • Tatrabanka a.s.
 • Slovenská Sporiteľna a.s.
 • JJ Electronic
 • AVC Čadca
 • Gnotec Ferrex s.r.o.
 • GC Europe
 • Metalcom s.r.o.
 • Yuslo s.r.o.
 • Okrasa v.d.
 • MSE s.r.o, Čadca
 • Kysucká Kultúrna Nadácia
 • Investrea s.r.o
 • Mesto Čadca
 • Seyon E-HWA
 • G&F energy s.r.o.
 • CB Media, s.r.o.
 • Boehringer –Ingelheim GmbH
 • Kysucká nemocnica, Čadca
 • Jednota s.d., Čadca
 • Úrad práce, Čadca
 • Dopravný Inšpektorát, Čadca
 • ČSOB, Čadca
 • Lumaco s.r.o.
 • Gnotec s.r.o.
 • Invia s.r.o.
 • Acartus s.r.o.