Kto je Globe?

Jazyková škola GLOBE poskytuje jazykové vzdelávanie pre všetky vekové a vedomostné kategórie od roku 2003. Vďaka našim výsledkom sme sa dostali do povedomia verejnosti a stali sme sa renomovanou jazykovou školou, ktorá garantuje vysoký štandard poskytovaného vzdelania.

V Globe sa venujeme jazyku ako celku a učíme komunikačnou metódou, čo v praxi znamená, že žiak nové poznatky okamžite používa v komunikácii. Nezanedbávame žiadnu zo základných jazykových zručností. Nespoliehame na žiadne revolučné metódy, ale veľmi veľa priestoru vo vyučovacom procese venujeme komunikácii, rozvíjaniu slovnej zásoby a prehlbovaniu znalostí gramatiky. Vyučovanie u nás prebieha iba v cieľovom jazyku.

Globe nie je iba štandardná jazyková škola, kde učíme jazyk. Na základe unikátneho materiálu, ktorý sme vypracovali v spolupráci s bilingválnymi základnými a strednými školami, sa deti učia angličtinu aj prostredníctvom školských predmetov. Okrem angličtiny získajú množstvo informácií a slovnej zásoby, ktorú sa učia bezprostredne používať v komunikácii. Okrem toho sme školou rodinného typu, ktorej devízou je svedomitosť a individuálny prístup ku každému jednému študentovi podľa jeho možností a schopností.

Prioritou u nás vždy bolo byť najlepší v kvalite poskytovaného vzdelávania. Cieľom, ktorý sledujeme a plníme, je v našej škole profilovať vzdelaných, rozhľadených a schopných mladých ľudí, ktorí budú cudzí jazyk využívať celý život.