Pri učení jazyka často narážame na jeden veľký problém, zrádza nás pamäť.

Máme pocit, že všetko, čo sme sa chceli na hodinu alebo z hodiny naučiť, máme v hlave a keď príde čas, aby sme to použili ani za nič na svete si na to nevieme spomenúť. Ako na to aby sa to nestávalo?

Nie je to nič komplikované. Jazyk treba používať. Treba v ňom tvoriť. Nielen pasívne čítať štrukúry, robiť cvičenia a texty a pozerať filmy. To je všetko pasívna činnosť, ktorá nám síce neublíži, ale nás ani významne nikam neposunie. Pri čítaní textu treba knihu odložiť, snažiť sa zopakovať informácie, ktoré ste sa dozvedeli. Pri pozeraní videa ho treba zastavovať, zopakovať štruktúru nahlas a usilovať sa ju použiť v novom kontexte. Existuje teória, ktorá zobrazuje pamäťový proces pomocou trojúholníka. Na jeho vrchole je čítanie, to znamená, pri čítaní textu si zapamätáme cca 10% textu a jazykových prostriedkov. O niečo nižšie je čítanie a zároveň počúvanie, ktoré nám umožní zapamätanie cca 20% textu. Pri vytváraní prezentácie a používaní jazyka si zapamätáme iba cca 30%! Diskutovanie o problémoch v jazyku, argumentácia a spolupráca s inými používateľmi jazyka nám umožní si zapamatať stále len 50% toho, čo potrebujeme. Používaním jazyka v skutočných situáciách v skutočnom prostredí by sme si mali pamätať 75%. Takže stále nie sme na 100%. Na 90% sa dostanú učitelia a prednášajúci, ktorí niečo prezentujú niekoľko krát dokola.

Ak cítite frustráciu, že si nemáte pokrok ako by ste si predstavovali, skúste začať nielen čítaním, ale aj počúvaním. Postupne pridajte prezentáciu na 1 minútu, potom na dlhšie. Uvidíte, že sa budete cítiť lepšie už o niekoľko dní. Dôležité však je nájsť si čas každý deň. Vystaviť sa pôsobeniu jazyka, kým mozog nepochopí, že je to dôležité. Vtedy zrazu zistíte, že si pamätáte oveľa lepšie, ako na začiatku. Pretože ľudský mozog je predsa zázračný:)

Videá, s ktorými môžte začať:

a pokračovať: