Vetu:“ Ale ja nemám talent a som úplné drevo“ som počula za takmer pätnásť rokov, čo učím, už veľmi veľa krát.

Rovnako dlhý čas ľudí presviedčam o tom, že výsledok sa dá dosiahnuť aj bez talentu. Za ten dlhý čas prišlo talentovaných možno päť študentov, ktorí sa bez učenia dostali na vysokú úroveň a boli rovnocennými partnermi ktorémukoľvek ich učiteľovi. Pre ostatných, ktorí sa nenaučia jazyk len z počúvania pár rád ako na to:

Ako preľstiť gramatiku? Toto je snáď jediná oblasť angličtiny, kde je pomoc dobrého učiteľa nevyhnutná. Ten by Vám mal jazyk zjednodušiť, vysvetliť základné princípy, nezahlcovať Vás maličkosťami, ale ísť po podstate veci. Aby ste následne zvládali základné štruktúry vo všetkých časoch na jednoduchých modelových vetách, stačí si napísať tých pár modelových niekde na viditeľné miesto a každý deň sa k nim vrátiť. Treba si ich povedať nahlas, až kým ich nebudete sypať z rukáva, v ktoromkoľvek čase, spôsobe a s rôzne obmeneným obsahom. Keď sa dostanete do skutočnej situácie, kedy ich budete potrebovať, zrazu zistíte, že to čo ste ani za nič na svete nevedeli z hlavy vydolovať, je zrazu na jazyku a vy nad tým už nemusíte premýšľať a pokojne sa môžete sústrediť na obsah.

Ako na slovnú zásobu? Tu sa zaobídete aj bez lektora a môžete sa slovnú zásobu učiť svojim tempom a podľa svojho uváženia. Jedným z veľmi dobrých spôsobov je vizualizácia slovnej zásoby, teda nakreslíte si mapu slov k jednotlivým oblastiam, ktorým sa práve venujete. Každú oblasť si rozčleníte na menšie až k základným jednotkám a každé slovo si môžete osobitne rozanalyzovať. To znamená, že sa pri ňom zastavte, skúsite ho opísať inými slovami, vyjadriť inak, vymyslieť si naň kontext, tak aby ste ho použili. Takto by ste mali postupovať aj v prípade, že ste zástancom písania si slovíčok do slovníka s prekladom. Nesnažte sa namemorovať slovo aj s prekladom, zamerajte sa na jeho obsah, význam, použitie, s tým že si predstavíte situáciu, v ktorej by sa dalo použiť a nahlas si takúto situáciu popíšte. Nahlas je priorita. Jazyk je totiž veľmi neposlušný, myseľ si myslí, že to je v pohode a keď príde chvíľa, kedy potrebujete aby jazyk slovo zvládol, zistíte že za nič na svete nechce poslúchať a Váš prejav znie infantilne a demotivujúco.

Ako zvládnuť výslovnosť? Výslovnosť, autenticita a prirodzenosť prejavu je práve oblasťou, kde sa Váš eventuálny talent prejaví naplno. Snažte sa naimitovať všetko tak ako počujete. Nahrajte sa a pustite si záznam. Ak to prežijeteJ, začnite pracovať na zlepšení. Moji študenti prichádzajú veľa krát s výslovnosťou, ktorá je úplne katastrofálna. Čudujú sa, keď ich opravujem, pretože sa ich výslovnosti predtým nikto nevenoval. A pritom je taká dôležitá! Môžete mať vynikajúcu gramatiku a slovnú zásobu, ale prvé slovo s pokazenou hláskou, alebo zlou dĺžkou Vás podrazí. Takže, počúvať, opakovať, imitovať. Urobte si doma karaoke. Pustite si záznam x krát dokola a opakujte každý jeden segment a každý detail, tak aby sa to čo najviac podobalo originálu. Výsledok bude stáť za to.

Horúci zemiak? Počúvanie plynulého prejavu angličtiny vyvoláva v nás dojem nezrozumiteľného prúdu nejakej trochu melódie. Akoby Angličania nevedeli artikulovať. Táto prekážka vyzerá byť neprekonateľná, ale je to omyl. Vaša schopnosť porozumieť sa odvíja od znalosti gramatiky! Ak neviete gramatiku, nikdy rozumieť nebudete. Slovná zásoba sa Vám bude zdať známa, slová pochopíte, ale mozaiku z toho neposkladáte. Okrem toho treba prísť na jednoduchý princíp viazania slov medzi sebou do rytmických skupín a je to. Zvládnete to jednoducho, pozrite si napr. www.newsinlevels.com, texty si zároveň čítajte, počúvajte a opakujte. Postupne si zvyknete na rytmiku a porozumenie bude pre Vás, tak ako pre našich študentov, úplne najľahšou disciplínou.

Najdôležitejšia z toho všetkého je ale jedna vec, ktorá je vo Vás a to je SEBADISCIPLÍNA. Ak si denne nájdete aspoň pol hodiny času, uvidíte pokrok veľmi rýchlo.