Máte priateľov, ktorí žijú v anglicky hovoriacej krajine a ich drobec veselo bľaboce po slovensky a automaticky prepína do angličtiny bez toho, aby tomu vôbec venoval pozornosť?

Chcete aby to dokázalo aj Vaše dieťa a našli ste jazykovú škôlku, kde bude chodiť raz do týždňa za poplatok cca 200 Eur na rok a Vy očakávate výsledky? Z profesionálneho hľadiska to až také jednoduché nie je.

Deti sa učia intuitívne, učia sa tým, že nás počúvajú, opakujú, vnímajú melódiu slov, ich význam a zrazu sa stane ten zázrak keď z ničoho nič začnú vyslovovať prvé slová a vety. Vy ich opravujete, komunikujete s nimi a oni sa zdokonaľujú každým dňom. Samozrejme, že deti sú schopné medzi jazykmi rozlišovať a okamžite zistia, keď na ne niekto hovorí cudzím jazykom. Aby však dokázali tomuto jazyku rozumieť a hovoriť, musia mu byť vystavené veľmi často.Inak sa výsledok nedostaví.

Existujú anglické škôlky, kde dieťa hovorí anglicky celý deň, pri každej činnosti. Mesačný poplatok je 200 až 250 Eur. Takéto škôlky význam majú a Vy sa pravdepodobne dočkáte toho, že budete mať doma bilingválne stvorenie, ktoré nebude medzi svojím a cudzím jazykom robiť rozdiely. Ak sa ale rozhodujete, či dieťa dať do jazykovej, kde bude chodiť jeden alebo dva krát do týždňa, veľmi dobre takéto rozhodnutie zvážte. Efekt takejto frekvencie u malých detí je veľmi slabý. Dôvod? Na hodinách sa naučia pár slov, ktoré sa musia opakovať a opakovať, keďže dieťa nám nevie pomôcť samoštúdiom. Po dvojtýždňovej absencii sme zase na začiatku, tým že sa slovo nepoužívalo, zase ho treba znova a znova trénovať. Výsledok? Dieťa je zdanlivo stále na mieste a Vy ste prekvapení ako je možné, že stále nevie nič povedať?

Veľmi často sa stáva, že za vinníka považujú rodičia práve jazykovú školu, či škôlku. Pravda je však niekde uprostred. Každá seriózna jazyková škola rodiča na takéto riziká upozorní a každý rozumný rodič pochopí, že pri 60 minútach angličtiny za týždeň dieťa iba zistí, že existujú aj iné slová ako tie slovenské.

Na to aby mal pobyt Vášho dieťaťa v jazykovej škole efekt, musí u nás byť minimálne dvakrát v týždni, optimálne je aj viac ako dvakrát. S deťmi pracujeme systematicky, venujeme sa rôznym oblastiam slovnej zásoby a dostaneme sa oveľa ďalej ako v klasických škôlkach, kde deti väčšinou skončia pri farbách a zvieratách. Našou podmienkou však je väčšia periodicita, teda častejšie chodenie k nám. Ak je to vo Vašich časových možnostiach, potom netreba váhať a treba využiť priam zázračné schopnosti detského mozgu.