Toto je klasická veta zaneprázdneného manažéra, ktorý potrebuje cudzí jazyk v práci, naháňa ho tisíc okolností, chce vedieť viesť poradu v angličtine hneď zajtra, ale nemá ani minútu čas, aby sa jej venoval.

V tom lepšom prípade, je pán z tých neskôr narodených, ktorí mali možnosť už od detstva sa s angličtinou stretávať, boli jej vystavení a naučili sa intuitívne reagovať v komunikačných situáciách. Tým to však skončilo. Jeho prejav je prívalom slov, ktoré sa na Vás valia hlava nehlava a Vy neviete, či to o čom hovorí to už bolo, bude, má byť, musí byť, malo byť alebo či to dokonca vôbec nebolo?!? Ak je takýto pán manažér skôr narodený a v minulosti kontakt s angličtinou nemal, treba začať od nuly a ísť krok za krokom. Naučiť sa teda komunikovať a začať práve tými nechcenými princípmi gramatiky, bez ktorých sa ani na prvej hodine nepohneme ani o krok dopredu. Prečo?

Každý jazyk je systém, komplex viacerých komponentov, ktoré treba spájať dokopy a hľadať medzi nimi súvislosti. Angličtina je analytický jazyk založený na pevnej štruktúre vety, význam závisí od poradia vetných členov atd. Bez znalosti tohto kľúča je preto nemysliteľné jazyk zvládnuť.

Ak si ale niekto predstavuje pod učením gramatiky memorovanie poučiek, alebo prekladanie krkolomných štruktúr, je na omyle. Časy prekladania viet ako „Vlk nese domovníkovi psaní..." zo starého českého filmu sú, alebo by aspoň mali byť preč. Dnes používame metódy, ktoré Vás s gramatikou oboznámia ani nebudete vedieť ako. Nové veci si hneď zažijete v praxi, učíte sa to, čo je pre komunikáciu naozaj podstatné, aby ste dokázali interpretovať Vaše myšlienky presne a úplne. Na chybách v detailoch až tak nezáleží. Cieľom je naučiť sa pochopiť systém, ktorým budete slová spájať do celkov a tak sa dopracujete, kam budete potrebovať.

Záver? Komunikácia v angličtine bez znalosti gramatiky nikdy nebude plnohodnotnou reprezentatívnou ukážkou Vašej osobnosti. Na to treba myslieť pri výbere jazykového kurzu, aj počas celého štúdia.