Prinášame Vám niekoľko odborných poznámok ku Callanovej metóde, teda tej, ktorá hovorí, že sa naučíte jazyk až 4 x rýchlejšie. V Globe ju síce nepoužívame, ale v Čadci sa s ňou môžete predsa len stretnúť. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte čím Vám môže prospieť a o čo Vás ochudobní...

Callanova metóda spočíva v tom, že lektor aj žiak majú rovnaký manuál, ktorého sa lektor musí veľmi striktne držať, klásť otázku anglicky vždy 2x a žiak musí celou vetou rýchlo a pohotovo odpovedať. Doma sa musí znova opakovaním naučiť väzby a štruktúry použité na hodine. Pri takomto postupe dospeje k tomu, že by sa mal naučiť vnímať jazyk bez väzby na slovenčinu a zároveň v ňom pohotovo reagovať. V tom je veľké pozitívum predovšetkým pre úplných začiatočníkov, alebo pre ľudí, ktorí sa boja vôbec vysloviť niečo po anglicky a chcú sa trochu osmeliť.

Osobne som už učila aj ľudí, ktorí túto metódu predtým absolvovali. Vedeli všetko zopakovať, vedeli pohotovo zareagovať, ale bolo to skôr v rovine „robotickej" komunikácie. Na otázku odpovedali takou istou odpoveďou. Prinajlepšom samostatnou odpoveďou na veľmi základnej úrovni. Neboli schopní sformulovať svoj názor, či argument a plnohodnotne vyjadriť, čo chceli. Je to logické, vzhľadom na to, že pri tejto metóde sa neučí gramatika ani systematická slovná zásoba, ktorú by bolo možné rozvíjať a stavať na nej. Okrem toho, vety v manuáli sú veľmi neosobné, takže medzi lektorom a žiakom nemôže dôjsť k osobnej interakcii, ktorá má, podľa mňa, v procese učenia výsostné postavenie.

Callanova metóda Vám teda ako začiatočníkovi, alebo človeku, ktorý sa bojí komunikovať a neočakáva zlepšenie v každom aspekte jazyka určite prospeje. Je však vhodnejšie sa učiť komunikáciu paralelne s ostatnými stránkami jazyka. Študenti, ktorí musia zvládať gramatiku, bohatú slovnú zásobu a musia byť pripravení na náročné skúšky by si mali zvoliť iný spôsob štúdia.

Napriek všetkým argumentom pre a proti je treba si pri voľbe jazykovej školy uvedomiť, že učenie jazyka je vysoko individuálne a každému vyhovuje niečo iné. Pravdou je však to, že napredovať v jazyku však môžete iba vďaka svojej práci a úsiliu. Sebelepšia jazyková škola Vám v tom môže iba pomôcť a ukázať ako na to.

Ukážky Callanovej metódy: