Naša služba Vám, jazykové kurzy nemčiny v Čadci

  • NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY - základné komunikačné zručnosti za 4 mesiace
  • uvedieme Vás do základov nemčiny a naučíme Vás sa relatívne plynulo vyjadrovať
  • jazykový kurz podľa Vašich vedomostí, potrieb a časových možností
  • konverzačné kurzy pre všetky úrovne náročnosti
  • firmy, VIP klienti, individuálne vzdelávanie