počet poslucháčov v skupine: 2 - 5
intenzita: flexibilná podľa požiadavky zákazníka
cena: flexibilná podľa veľkosti v skupine od 3 do 8 Eur
čas výučby: flexibilný podľa požiadavky zákazníka
obsah kurzu: všetky jazykové zručnosti – gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením, práca s textami, komunikácia v cieľovom jazyku, alebo náplň podľa požiadavky zákazníka