Je možné sa sústrediť 6 hodín denne na niečo úplne nové?
Nie je samozrejme možné sa sústrediť na jednu aktivitu celých 6 hodín. Preto je tento typ kurzu koncipovaný tak, že budete s angličtinou robiť rôzne veci, ale nudiť ani trápiť sa určite nebudete. Naučíte sa novú gramatiku, novú slovnú zásobu, budete diskutovať, počúvať a učiť sa rôznym zručnostiam, ktoré pre plnohodnotné vyjadrovanie budete potrebovať.

Ako si kurz objednať?
Pošlite požiadavku na mailovú adresu uvedenú v kontaktoch.