Ako hodiny prebiehajú?
Hlavnou náplňou hodín je komunikácia. Komunikovať sa však nedá bez základov gramatiky a bez rozvíjania slovnej zásoby. Slovná zásoba obsahuje všeobecné oblasti a následne oblasti, ktoré sú pre opatrovateľky v ich práci dôležité(komunikácia s chorým, s lekárom, nakupovanie, domácnosť a pod.). Okrem učebníc Vám poskytneme množstvo doplnkových materiálov, s ktorými môžete pracovať doma a sami sa v jazyku zlepšovať.

Aká je frekvencia a dĺžka kurzu?
Minimálna dĺžka kurzu je 2 mesiace s frekvenciu 2x 135 min. týždenne, čo je intenzívna forma. Ak máte viac času na prípravu, je lepšie si zvoliť 6 mesačný kurz, počas ktorého si jazyk lepšie zažijete a bude sa Vám komunikovať oveľa ľahšie.