Ako prebieha doučovanie?
Na prvom mieste je diagnostika problému. Po zistení príčiny problému nasleduje práca so základmi jazyka, keďže najčastejšou príčinou neúspechu sú práve chýbajúce základné princípy.

Ako dlho doučovanie trvá?
Dĺžka individuálneho doučovanie nie je vopred stanovená. Záleží od Vašich požiadaviek a rýchlosti pokroku žiaka. Samozrejmosťou je u nás to, že sa usilujeme pracovať maximálne efektívne, aby žiak dobehol zameškané v čo najkratšom čase.