Čo sa na slovensko-anglickej bilingválnej sekcii od žiaka vyžaduje?
V prvom ročníku päťročného štúdia žiaci opakujú základy anglického jazyka. Znalosť angličtiny sa teda nevyžaduje a prijímacie pohovory sú z matematiky, slovenského jazyka a IQ test. Štandardný počet 10 hodín angličtiny týždenne žiakom zaručí naozaj intenzívny kontakt s angličtinou. Základy ostatných predmetov sa taktiež vyučujú v angličtine. Aj keď ide zväčša len o terminológiu a opakovanie učiva zo základnej školy, zvládnuť príval novej slovnej zásoby je náročné. Tempo je veľmi svižné a žiaci ktorí mali s angličtinou problém na základnej škole sa dostávajú do ťažkej situácie.

Ako môže žiakom Globe pomôcť?
V našej škole žiakov učíme jazyk zvládať naplno. Rozumieť, komunikovať, písať o čomkoľvek. Okrem bežných tém a slovnej zásoby sa venujeme vede, histórii, spoločenským vedám a podobne. Žiakom tak dávame možnosť získať v predstihu to, čo budú robiť v prvých ročníkoch bilingválneho štúdia.

Aký význam má naša škola pre študentov bilingválnej sekcie?
Okrem samotnej prípravy na štúdium bilingvalisti u nás absolvujú aj prípravu na maturitu C1. Vzhľadom na to, že množstvo študentov má ambíciu študovať v zahraničí, je potrebné aby okrem maturity C1 mali aj medzinárodne uznávaný jazykový certifikát, IELTS alebo CAE. Príprava na medzinárodné certifikáty je ďalšou časťou našej spoločnej cesty a uskutočňuje sa výhradne pod vedením našich odborných garantov.