Špeciálne kurzy

Ak vyžadujete maximálnu flexibilitu, ale nevyhovuje vám individuálne štúdium, miniskupinový kurz je tým správnym riešením.

Ak žiak nechce navštevovať jazykovú školu pravidelne, ale má s angličtinou výrazné problémy, je možné objednať si u nás doučovanie presne podľa potrieb takéhoto žiaka. Je možné si objednať aj jednorazové doučovanie v prípade, že žiak má aktuálny problém s niektorou oblasťou jazyka.

Naši lektori a odborní garanti sú buď súčasnými alebo bývalými učiteľmi bilingválnej sekcie Gymnázia v Čadci. Presne vieme, čo vaše deti naučiť aby prechodom na náročné bilingválne štúdium netrpeli.