• (Garancia vrátenia 100% ceny kurzu v prípade nezmaturovania)
  • Maturantov zaraďujeme do skupín podľa toho aký stupeň maturity chcú absolvovať – B1, B2, C1
  • Príprava na písomnú maturitu zahŕňa komplexné zopakovanie gramatiky, vzorové maturitné testy, stratégie pre pochopenie čítaného textu, počúvanie s porozumením, slovotvorbu, zásady písania slohovej práce na požadovanej úrovni
  • Príprava na ústnu maturitu zahŕňa analýzu jednotlivých tematických celkov, zlepšovanie komunikačných schopností, stratégiu opisovania obrázkov, roleplay atd.
  • Učebný materiál je v cene prípravného kurzu

Prečo sa pripravovať na maturitu práve v Globe?
V Globe presne vieme, čo budete na maturite potrebovať, a preto sme správnou voľbou. Povinná maturita B1 a B2 je veľmi náročná pre študentov, ktorí neabsolvujú žiadne doplnkové štúdium.. Naši študenti (zväčša gymnazisti) zvládajú externú maturitu na vyššej úrovni B2 s prehľadom a s priemernou úspešnosťou 80%.

Čo program pre maturanta obsahuje?
Študijný program pre maturanta pokrýva všetky jazykové kompetencie. Zväčša je potrebné doplniť a zopakovať znalosti gramatiky a lexiky, ktoré sú len veľmi povrchné, aby bol študent schopný sa dobre orientovať v každej problematike a v každom, aj náročnejšom cvičení. Gramatika spolu s lexikou sa učí pomocou materiálov a učebníc používaných k príprave na FCE (First Certificate of English – úroveň B2). Každý blok obsahuje prácu s textom, porozumenie hovoreného prejavu, dopĺňanie informácií do textu, slovotvorbu a podobne.

Ako motivujeme maturanta?
Usilujeme počas hodín pracovať maximálne efektívne a naučiť žiakov čo najviac u nás v Globe. Efekt je vynikajúci a po takmer dvadsiatich rokoch fungovania Globe sa dá povedať, že jazyková príprava stredoškolákov je našou ukážkovou činnosťou, na ktorú sme naozaj pyšní. Svedčí o tom množstvo žiakov, ktorí úspešne absolvovali medzinárodné skúšky, využívajú angličtinu pri štúdiu aj v práci v zahraničí.

Aká je frekvencia hodín?
Maturanti majú zvyčajne hodiny vo frekvencii 1x 120 min. týždenne