Čo môžeme urobiť pre študentov bilingválnej sekcie Gymnázia?
Pre mnohých študentov je nástup na bilingválne štúdium veľmi ťažký. Do Globe chodia aby dokázali zvládnuť tempo štúdia, ktoré mnohým robí problém. Týmto študentom sa venujeme buď individuálne, alebo v malých skupinách a duplikujeme problematické učivo.

Prečo nás navštevujú maturanti z bilingválnej sekcie?
Maturita na úrovni C1 je veľmi náročná a vyžaduje špeciálnu prípravu aj mimo predpísaných osnov štúdia. Absolvovanie maturity je však len prvým krokom, ktorý musia študenti urobiť pre ďalšie úspešné štúdium. Mnohí z nich majú ambíciu študovať na prestížnych zahraničných univerzitách. K tomu je potrebné mať medzinárodné uznávaný jazykový certifikát, najčastejšie IELTS Academic alebo CAE. Úspešné absolvovanie týchto skúšok si vyžaduje osobitnú prípravu, ktorú našim študentom poskytujeme už takmer dve desaťročia.