Kurzy angličtiny pre študentov a maturantov

V Globe dávame študentom stredných škôl nadštandard. Vďaka bohatému informačnému obsahu štúdia študenti zvládnu nielen angličtinu, ale získajú aj všeobecný prehľad.

Jazyková príprava stredoškolákov je našou ukážkovou činnosťou, na ktorú sme naozaj pyšní. Naši absolventi sú nadmieru úspešní v medzinárodných skúškach a v štúdiu v zahraničí.

Vieme ako na to a všetci naši maturanti od roku 2003 boli pri skúške úspešní. Ako jediní na trhu garantujeme vrátenie 100% školného v prípade, ak sa maturita nepodarí.

Študenti bilingválneho štúdia zvládajú angličtinu na vysokej úrovni, ale v Globe im stále dokážeme ponúknuť nadštandard, ktorý mnohí z nich potrebujú napríklad k štúdiu na zahraničných univerzitách.