• Dospelých poslucháčov pred zaradením do kurzu testujeme krátkym pohovorom aby mohli u nás začať na úrovni na akej sa objektívne nachádzajú
  • Vstupné testovanie a skúšobnú hodinu vždy pre Vás robíme zdarma
  • Vedomostné úrovne pokrývame od úplného začiatočníka (A1) až po pokročilého (C1-C2)
  • Dokážeme Vám, že aj úplný začiatočník môže od prvej hodiny komunikovať v cieľovom jazyku
  • Vyučovanie je dynamické, interaktívne s množstvom podporných materiálov a aktivít
  • Zameriavame sa na praktickosť a vaše potreby, ktorým obsah kurzu vždy prispôsobujeme
  • Pripravíme Vás na pracovný pohovor, zahraničnú cestu, štátnu skúšku alebo medzinárodný certifikát.
  • Okrem kurzov máte možnosť si vybrať z ponuky individuálnych programov v časoch od pondelka do piatku 07.00 – 20.00.
  • Kurzy pre dospelých sú buď celoročné alebo polročné

Prečo navštevovať práve Globe?
Mnohí z Vás už s angličtinou začínali veľakrát, učili sa rôznymi metódami a s rôznymi učiteľmi. A mnohí z Vás aj nadobudli dojem, že sa nenarodili s tým správnym nadaním na jazyk, ktorý sa tak stal nedosiahnuteľnou métou. V Globe nepoužívame marketingové triky, aby sme si Vás získali. Ukážeme Vám iba to, že angličtina je veľmi jednoduchý jazyk, ktorý sa riadi pevnými princípmi. Na komunikáciu Vám stačí zvládnuť niekoľko základných pravidiel a zažiť si slovnú zásobu.

Ako prebieha prvá hodina s človekom, ktorý sa nikdy s angličtinou nestretol?
Ak ste sa angličtinu nikdy neučili, je to veľká výhoda, pretože nie ste zaťažení stereotypmi a zlými návykmi. Na prvej hodine sa naučíte vytvárať základné vety o sebe, svojej rodine, naučíte sa prvých cca 20 slov vyslovovať a používať. Od úplne prvej hodiny budete po anglicky rozprávať a budete vetám rozumieť bez toho, aby ste sa veľmi zaťažovali teóriou.

Kde začneme?
Pokúsime sa začať tam, kde ste so svojím učením skončili. Zistíme, čo všetko viete, čo Vám robí problém a podľa toho Vás zaradíme do skupiny. V Globe sa Vám nikdy nestane, že budete v skupine s niekým, kto je na úplne inej úrovni ako Vy. Ak skupinu práve na Vašej úrovni nemáme, absolvujete niekoľko individuálnych konzultácií a začnete v skupine, ktorú budete pozvoľna dobiehať.

Aké úrovne máme v ponuke?
V Globe sa venujeme všetkým vedomostným úrovniam, nielen začiatočníkom a mierne pokročilým. Máme odborného garanta pre prípravu na štátne skúšky, všeobecné, odborné skúšky, obchodnú, právnickú angličtinu a podobne. Väčšinou však zákazníci požadujú kurzy všeobecnej angličtiny, aby boli schopní efektívne komunikovať v práci, pri cestovaní, na pracovnom pohovore atd.

Ako prebiehajú hodiny?
V kurzoch pre dospelých sa venujeme predovšetkým komunikácii. Venovať sa komunikácii ale neznamená rozprávať nekontrolovane s chybami a používať stále rovnakú slovnú zásobu bez známky pokroku. Aby sme pokrok dosiahli, nesmieme zabúdať na gramatiku a rozvíjanie slovnej zásoby prostredníctvom autentických materiálov, textov, audio a video materiálov. Na základe týchto podnetov používame nové štruktúry v komunikačných úlohách, tvorivých dialógoch a diskusiách.

Ako dlho trvá kurz?
Minimálna dĺžka kurzu je 6 mesiacov, efektívnejšie sú však celoročné kurzy s možnosťou platby na splátky. Pri frekvencii 2x 120 min týždenne sa z úrovne začiatočníka po úroveň štátnej skúšky dostanete za cca 3 roky.