Jazykové kurzy pre dospelých a firmy

Dospelých poslucháčov učíme využívať jazyk v praxi od samého začiatku. Usilujeme sa vás ušetriť nepotrebných detailov a dosiahnuť maximálny efekt v krátkom čase.

V príjemnom prostredí a motivujúcej atmosfére sa zbaví komunikačnej bariéry takmer každý. Aj večný začiatočník.

Vašej firme poskytujeme možnosť vyučovania priamo vo vašich priestoroch a so zameraním na požadovanú oblasť.