V čom sú výhody?
Jednoznačná výhoda individuálneho vyučovania spočíva v tom, že čas, náplň aj forma vyučovania sa plne prispôsobuje Vašim požiadavkám. Okrem toho môžete postupovať vlastným tempom a venovať sa oblastiam, ktoré potrebujete. Lektor sa venuje iba Vám a Vy sa môžete tešiť z rýchlo nadobudnutých vedomostí.

Aké sú nevýhody?
Nevýhodou individuálnych hodín je, že nemáte možnosť sa porovnať s inými poslucháčmi, ani nemáte čas na chvíľku „vypnúť" a odpočinúť si. Preto po nadobudnutí základov odporúčame kombináciu individuálnej a skupinovej výučby, kde si vyskúšate svoje schopnosti v komunikácii s ostatnými.

Aká je cena?
Cena individuálneho sedenia je 15.00 € na 45min. a 19.50 € na 60min, je to štandard, ktorý je v pomere cena-kvalita-efekt veľmi príjemný.

Individuálne hodiny pre dvojice, trojice
Je samozrejmosťou, že takúto alternatívu Vám umožníme. Podmienkou je však približne rovnaká vedomostná úroveň poslucháčov. Cena sa následne kalkuluje podľa počtu študentov v skupine.