Cenník na školský rok 2020/2021

Vek študenta Počet hodín týždenne Mesačné školné Ročné školné
Deti MŠ (5-6 rokov) 1x 60 min/ týždeň 11.00€/ mesiac 110€/ školský rok
Deti MŠ (5-6 rokov) 2x 60 min/ týždeň 22.00€/ mesiac 220€/ školský rok
Žiaci ZŠ (1-4 roč.) 1x 60 min/ týždeň 11.00€/ mesiac 110€/ školský rok
Žiaci ZŠ (1-4 roč.) 2x 60 min/ týždeň 22.00€/ mesiac 220€/ školský rok
Žiaci ZŠ (5-9 roč.) 1x 120 min/ týždeň 22.00€/ mesiac 220€/ školský rok
Žiaci ZŠ (5-9 roč.) 2x 90 min/ týždeň 29.90€/ mesiac 299€/ školský rok
Študenti SŠ 1x 120 min/ týždeň 22.00€/ mesiac 220€/ školský rok
Maturita B1, B2 1x 120 min/ týždeň 18.00€/ mesiac 180€/ školský rok
Maturita C1 1x 120 min/ týždeň 19.00€/ mesiac 190€/ školský rok
Dospelí 1x 120 min/ týždeň 25.00€/ mesiac 250€/ školský rok
Individuálna výučba
1 osoba
Všeobecná, odborná angličtina 10€/45 min
12€/45 min
Úroveň A0-B2
Úroveň C1-C2
Individuálna výučba
2 osoby
Všeobecná, odborná angličtina 12€/45 min (6€/osoba)
16€/45 min (8€/osoba)
Úroveň A0-B2
Úroveň C1-C2
Miniskupina
3 osoby
Všeobecná, odborná angličtina 15€/45 min (5 €/osoba)
18€/45 min (6€/osoba)
Úroveň A0-B2
Úroveň C1-C2
Miniskupina
4 osoby

Všeobecná, odborná angličtina

16€/45 min (4€/osoba)
20€/45 min (5€/osoba)

Úroveň A0-B2
Úroveň C1-C2

GLOBE ONLINE
1 osoba

Všeobecná, odborná angličtina

10€/45 min
12€/45min

Úroveň A0-B2
Úroveň C1-C2