Cenník študijných programov na školský rok 2021/2022

Na jednotlivé kurzy je možné si uplatniť rodinnú zľavu:
10% rodinná zľava, pre druhé a tretie dieťa, resp. pre dieťa rodiča, ktorý kurz navštevuje

Veková kategória Počet hodín týždenne Ročné školné Polročné školné
Žiaci ZŠ (4-9 roč.)
Skúška Cambridge KET, PTE
2x 90 min/ týždeň 430€/ školský rok 215€/ polrok
Žiaci ZŠ (4-9 roč.)
Skúška Cambridge PTE, FCE
1x 120 min/ týždeň 360€/ školský rok 180€/ polrok
Študenti SŠ
Skúška Cambridge FCE, CAE
1x 120min/ týždeň 360€/ školský rok 180€/ polrok
Maturita B1, B2 1x 120min/ týždeň 290€/ do termínu skúšky (15.-20. máj.) 145€/ polrok
Maturita C1 (C2)
Skúška Cambridge CAE, CPE
1x 120min/ týždeň 290 €/ do termínu skúšky (15. -20. máj) 145€/ polrok
Dospelí
Štátna skúška, Skúška Cambridge FCE, CAE
1x 120min/ týždeň 360€/ školský rok 180€/ polrok
INDIVIDUÁLNY PLÁN Balík 10 hodín x 60 min 200 € Platba na jeden balík vopred


Počet žiakov v skupine 6 až maximálne 8.

Skupinový jazykový kurz si vyberáte na celý školský rok, platbu je možné rozdeliť na 2 časti, 1. splátka sa hradí pred začatím kurzu, 2. splátka je splatná k 31.12.2021.

Predloženou objednávkou sa zaväzujete k využívaniu našich služieb (prezenčnou alebo online formou) na obdobie 36 týždňov (trvanie 1 školského roka). V prípade odstúpenia z kurzu z vlastného rozhodnutia Vám neprináleží kompenzácia školného ani jeho vrátenie.

Cenník je platný od 1.6.2021