GLOBE ONLINE je výučba angličtiny prostredníctvom elektronickej platformy ZOOM. Aplikácia je vhodná na výučbu maximálne 3 žiakov naraz a je viac plnohodnotnou náhradou prezenčnej formy vyučovania.

Výhody GLOBE ONLINE hodín:

  • technické prednosti aplikácie – bezprostredné zdieľanie dokumentov, práca s médiami, elektronická tabuľa, ktorá je viac ako plnohodnotnou náhradou tabule v triede. Okamžité prepínanie medzi jednotlivými zdrojmi a veľa ďalších detailov, ktoré proces vyučovania skvalitnia. Celý obsah hodiny si môžete nahrať, všetky poznámky lektora na tabuli dostanete mailom po ukončení hodiny.
  • časová flexibilita – sme online od 07.00 do 21.00, hodinu s lektorom si môžete dohodnúť v akomkoľvek čase podľa Vašich možností
  • unikátna náplň hodín presne podľa Vašich možností a požiadaviek
  • cena – 19,50 € / 60 min
  • ak máte rešpekt z kamery, môže zostať vypnutá. Stačí zvuková stopa a vizualizácia materiálov, všetko tak ako je na hodine v našich triedach.

Návod na spustenie programu a vytvorenia konta na ZOOM