V Globe Vám pomôžeme sa zorientovať a vybrať si skúšku, ktorá je pre Vás najvýhodnejšia.

Na každý typ skúšky Vás dôkladne pripravíme, zabezpečíme registráciu, študentom mladším ako 18 rokov aj odvoz do skúšobného centra v Žiline. Príprava prebieha na odbornej úrovni pod vedením garanta pre vzdelávacie aktivity v Globe.