Naše majstrovstvo, jazykové kurzy angličtiny v Čadci

  • v kurzoch angličtiny Vás učíme rozumieť, rozprávať a byť sebavedomým používateľom jazyka
  • na výučbu angličtiny komunikačnými metódami máme odborníkov, spolupracujeme s kvalifikovanými pedagógmi
  • v jazykových kurzoch angličtiny máme všetky úrovne náročnosti od začiatočníkov po prípravu na štátne skúšky
  • jazykové kurzy v Čadci zamerané na odborné oblasti – medicína, obchodná angličtina, strojárstvo, bankovníctvo atd.
  • firmy, VIP klienti, individuálne jazykové kurzy