Vážení rodičia, študenti.
Všetky kurzy v GLOBE sú prerušené do odvolania. Uhradené poplatky sa Vám prenášajú do budúceho školského roku. V prípade, že chcete v štúdiu pokračovať už teraz, je možné si svoj rozpočet minúť na individuálne hodiny cez niektorú z internetových platforiem, na ktorej sme Vám k dispozícii (treba záujem oznámiť formou sms alebo mailom). Individuálne online vyučovanie je plnohodnotnou náhradou prezenčnej formy štúdia (cena 8 €/45 minút). Skupinové online vyučovanie za poplatok by však korektným riešením nebolo a z tohto dôvodu ho robíme len na dobrovoľnej báze zdarma cez Edupage, resp. formou písomných konzultácií (záujem treba tiež oznámiť). Tešíme sa na Vás v septembri.