verejnost-jazykove-kurzy 01

 

 

Pracovné dni od 08.00 do 17.00

 

0948 846 664

 

0904 510 964

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontaktný formulár

 

Zahlasujte za nás v súťaži o Naj Jazykovú školu Slovenska na www.jazykovevzdelavanie.sk a získajte kurz podľa Vášho výberu zdarma.

sutaz naj jazykova skola

Preklady s úradným overením

Čo je úradne overený alebo súdny preklad?
Za úradne overený, resp. súdny preklad sa považuje preklad originálneho dokumentu zviazaný s prekladaným dokumentom trikolórou, označený okrúhlou pečiatkou modrej farby so slovenským štátnym znakom, zapečatený, s prekladateľskou doložkou a podpísaný prekladateľom. Takto vyhotovený úradný preklad je akceptovaný ambasádami, matrikami a ostatnými úradmi a inštitúciami na celom svete.


Kto je oprávnený úradné preklady vykonávať?
Úradný preklad je oprávnený vyhotoviť iba prekladateľ menovaný ministerstvom spravodlivosti po absolvovaní skúšok zo znalosti jazyka a po absolvovaní právnického minima. Majiteľka Globe, Mgr. Hanuliaková je v meste Čadca a na Kysuciach jedinou osobou s takouto kvalifikáciou a oprávnením preklady z/do anglického jazyka vykonávať. V Globe na pešej zóne v Čadci Vám teda preklad priamo vyhotovíme, nie sprostredkujeme, ako Vám ponúkajú iné agentúry.

 

Typy prekladaných dokumentov
Našim zákazníkom zväčša poskytujeme úradne overené, t.j. súdne preklady napr. záznamov matriky, rodných listov, sobášnych listov, výpisov z registra trestov, vysvedčení, certifikátov, vysokoškolských diplomov, COC dovezených vozidiel, potvrdení o príjme pre účely daňového úradu, sociálnej poisťovne atd. Samozrejmosťou sú zmluvy, vyjadrenia súdu, súdne spory, rozsudky, manuály, certifikáty zariadení a podobne.

 

Akou formou doručiť dokument prekladateľovi?
Odporúčame osobné doručenie dokumentu do rúk prekladateľa vzhľadom na to, že preklad sa viaže s originálom. Ak máte k dispozícii slovenský originál, ale chcete si ho ponechať do budúcnosti, prekladateľovi doručíte notársky overenú kópiu. Ak kópia nie je overená notárom, dokument nie je úradmi akceptovaný. Ak máte zahraničný dokument s apostilou, viaže sa tento originálny dokument. Ak si chcete dokument ponechať, dáte si overiť notárom celý už preložený zväzok. Prevzatie prekladu je možné aj v čase cez víkendy a sviatky po telefonickom dohovore.

 

Termíny dodania
Úradne overené preklady z/do anglického jazyka Vám ako jediní v regióne priamo vyhotovíme, nie sprostredkujeme.
Štandardná doba dodania je do 24 hodín pri objeme od 1 do 3 normostrán (za celú normostranu sa považuje každá začatá strana). Pri väčších objemoch prekladov sa termín stanovuje dohodou so zákazníkom na základe individuálnych požiadaviek. Vo výnimočných prípadoch je možné dodať úradný preklad cca do 2 hodín bez prirážky, pokiaľ nevzniknú prekladateľovi výdavky spôsobené takouto požiadavkou zákazníka. Ostatné jazyky, t.j. nemecký a francúzsky dodávame do 72 hodín, expres preklady je možné si vyžiadať iba v anglickom jazyku.

Čo je normostrana?
Normostranou pri preklade textu sa rozumie strana formátu A4, 30 riadkov textu, písmo Times New Roman, veľkosť 12, alebo 1800 znakov s medzerami. Pri úradných dokumentoch je nutné zachovať formálnu stránku originálu, riadkovanie, usporiadanie, tabuľky a podobne, takže normostranou sa rozumie zrkadlový preklad originálu dokumentu.

 

Cena úradne overeného prekladu

Úradne overený, t.j. súdny preklad je vysoko špecializovaná oblasť, kontrolovaná ministerstvom spravodlivosti a spoplatňovaná podľa platných taríf Vyhlášky o súdnych znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Minimálna cena za úradne overený, t.j. súdny preklad je 19.92 Eur za 1 normostranu (normostrana (NS). Prekladateľ je podľa zákona povinný zaúčtovať každú začatú normostranu ako celú. Komerčná cena úradného prekladu sa pohybuje od 20 do 30 Eur podľa počtu strán a podľa typu dokumentu.

 

Kontakt

Pre zadávanie prekladov a ďalšie informácie volajte: Mgr. Andrea Hanuliaková, 0904/510964 - súdny prekladateľ z/do anglického jazyka v meste Čadca.
Text na preklad bez úradného overenia je možné zadať bez osobného kontaktu a to na
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..