deti-mladez-jazykove-kurzy 01

 

 

Pracovné dni od 08.00 do 17.00

 

0948 846 664

 

0904 510 964

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontaktný formulár

 

Zahlasujte za nás v súťaži o Naj Jazykovú školu Slovenska na www.jazykovevzdelavanie.sk a získajte kurz podľa Vášho výberu zdarma.

sutaz naj jazykova skola

Kurzy angličtiny pre žiakov ZŠ

Všeobecná charakteristika

 

žiaci ZŠ od 9 do 15 rokov
počet detí v skupine: 6 - 10
intenzita: 3x 2, 2x 2 hodiny v týždni (spolu 220, resp. 150 hodín/šk. rok)
cena: 1.8 Eur/hod.
čas výučby: 14.15 – 15.45 alebo 15.45 – 17.15
obsah kurzu: všetky jazykové zručnosti – gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením, práca s textami, písanie, komunikácia v angličtine
používané materiály:
Headway, PET Complete, FCE Complete

 

 

V akom veku prihlásiť žiaka do jazykovej školy?
S naozaj systematickou výučbou jazyka je dostačujúce začať v 4., resp. 5. ročníku základnej školy. Ak máte pocit, že Vaše dieťa niečo premešká, ak sa nebude cudzí jazyk učiť od škôlky, nie je to celkom opodstatnené. Vo veku 2 až cca 7 rokov sa deti učia jazyk intuitívne a najrýchlejšia, dokážu sa dostať k plynulému prejavu, ALE musia byť v kontakte s jazykom denne. Ak prídu vo veku 4 rokov na angličtinu 1x v týždni, pokroky sú veľmi pomalé a rodičia sú často sklamaní z toho, že vynaložené prostriedky nepriniesli želaný efekt. Preto v Globe preferujeme rozhovor s rodičom o tom, akú má predstavu a podľa toho odporučíme frekvenciu výučby. Ideálne je však ak dieťa v predškolskom veku chodí na hodiny denne. Ak sa nevyužije schopnosť dieťaťa sa učiť intuitívne, prebieha vyučovanie jazyka iným spôsobom a to dostáva naozajstný význam až neskôr. Deti sa učia oveľa rýchlejšie ako dospelí a aj keď začnú neskôr, výsledky prídu veľmi rýchlo.

 

Ako vyučovanie prebieha?
Kurzy angličtiny v Globe navštevujú predovšetkým žiaci, ktorí sú ambiciózni a aj v škole majú dobré výsledky. Študijné skupiny sú cca 8 členné, preberajú sa všetky aspekty jazyka a žiak sa predovšetkým učí používať nové štruktúry a slovnú zásobu v tvorivej komunikácii. Naši noví žiaci, ktorí očakávajú, že si hodiny pasívne odsedia a nikto ich nebude ani kontrolovať ani nútiť hovoriť, sú veľmi prekvapení. Väčšinou si však na systém zvyknú a po pár mesiacoch sa začnú značne líšiť od spolužiakov vo svojej triede v škole. 

 

Chcete na bilingválne gymnázium?
Špeciálne sa venujeme ôsmakom a deviatakom, ktorí majú ambíciu študovať na bilingválnych sekciách stredných škôl. Aj keď sa na tieto školy prijímacie skúšky z jazyka nerobia, dokážeme ich pripraviť tak, aby počas prvého, niekedy počas celých 5 rokov štúdia, nemali problémy. V Globe používame také isté metódy, akými sa učí na bilingválnom gymnáziu, takže naši žiaci sú na zmenu pripravení najlepšie.


Čo robiť ak má žiak s angličtinou veľké problémy?
Žiaci, ktorí s angličtinou bojujú a stále nemajú želané výsledky, môžu prísť k nám kedykoľvek počas školského roka a s problémom niečo urobiť. Po základnej diagnostike, zistení príčiny neúspechu a po porade s rodičmi zvolíme vhodnú formu štúdia, individuálne hodiny alebo kombináciu individuálnych a skupinových hodín. Výsledkom by malo byť doplnenie základov jazyka, orientácia v gramatike a odstránenie bloku v komunikácii.

 

Aká je frekvencia hodín?
Frekvencia vyučovania je 2 x 90 min. týždenne. Zaradenie žiaka do skupiny sa realizuje na základe jeho aktuálnych vedomostí, veku a schopností. Individuálne hodiny sa realizujú podľa aktuálnej potreby žiaka.